Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2012

fuckoffanddie
2223 22ec
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
fuckoffanddie
5892 a339
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
fuckoffanddie
8174 aaf0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj

March 27 2012

fuckoffanddie
-skończył się
-co?
-mój związek
-a istniał?
-nie, ale mógł. W innej lepszej rzeczywistości.
— 500 dni miłości
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viasandycopper sandycopper
fuckoffanddie
1923 5747 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaorestesgaolin orestesgaolin
fuckoffanddie
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
Reposted fromjdeg jdeg vianothingwrong nothingwrong
fuckoffanddie
Pierdolę was wszystkich ale pouśmiechajmy się do siebie. To takie miłe.
Reposted fromsandycopper sandycopper viasatyra satyra
fuckoffanddie
0207 d42c 390
Reposted fromborntodream borntodream
fuckoffanddie
Reposted fromNoodletom Noodletom viaborntodream borntodream
fuckoffanddie
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted fromdriada driada viaborntodream borntodream
fuckoffanddie
8844 6393 390
Reposted fromhogwarts hogwarts viaborntodream borntodream
fuckoffanddie
3071 fbe9 390
Reposted fromsail sail viaborntodream borntodream
fuckoffanddie
2978 263c 390
Reposted fromhogwarts hogwarts viaborntodream borntodream
fuckoffanddie
fuckoffanddie
Play fullscreen
non-profit, made by polish fans. And as for amatours it sounds pretty good
Reposted fromhimym himym
fuckoffanddie
2640 5458 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamandarynka mandarynka
fuckoffanddie
fuckoffanddie
fuckoffanddie
I oczy wilgotne,
i serce samotne,
i nie wiem, co robić dalej.
Ja chciałbym gdzieś w lesie
(a niech mnie rozniesie!) -
umrzeć z żalu.
— Władysław Broniewski
Reposted fromcynamon cynamon viacytaty cytaty
fuckoffanddie
<karollo> ja jestem jeszcze prawiczkiem
<zembaty> to na co czekasz? bierz kwiaty i do koleżanki
<karollo> ja nie z takich
<gandalf_jest_gejem> to wódke i do kolegi
bash.org.pl: cytat #105458
Reposted frombarte9 barte9 viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl